Obec Kladeruby nad Oslavou
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky SLABOZRACÍ
Doporučujeme: e-Rádce Zpravodaj Dětský den Zlatý erb Ples Hasiči Pouť WAP info
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Zastupitelstvo
Formuláře
Veřejné zakázky
Volby
Zpravodaj
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Zámeček
Babylon
Fotografie
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Z kronik
Arch. fota
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Mládež
obr AKCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUALITY
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

Kraj Vysočina:

-dokumenty
-zprávy
-akce

Ostatní:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Diecéze

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

vysocina mesta-obce epusa portal.gov.cz

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

Zpět..

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR

zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu

zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství

zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

nař. vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně

zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

zák. č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

zák. č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Obec Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou 36, 67575 Mohelno
telefon: 724 192 698 fax: 568 642 381
email: obec@kladerubynadoslavou.cz
podatelna: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

Úřední hodiny:
Úterý - 14:00-18:00
Sobota - 16:00-18:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
Rozpočtové opatření č.3/ ..
Schválený závěrečný účet ..
Pohotovost stomatologie č..
Dětský den 2019..
Pozvánka na veřejné zased..
Veřejná vyhláška UP Popův..
Dočasné uzavření prodejny..
Návrh Závěrečného účtu 2..
Lékařská pohotovost JE Du..
Pohotovost stomatologie č..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
Pozvánka na XVII. Společe..
Folkové prázdniny Náměšť ..
Pozvánka na ples 2012..
Nová panoramata..
Pozvánka na ples 2010..
Pozvánka na ples 2009..
Program zahájení roku sva..
Boží tělo 2008..
Doktorka má dovolenou..
Tříkrálová sbírka 2008..
obr ANKETA:
Jak jste se dozvěděli o nových webových stránkách obce Kladeruby nad Oslavou?

Vyhledával/a jsem název obce pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 6536
Vyhledával/a jsem jiné klíčové slovo pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 4358
Kliknutím na odkaz z některé jiné webové stránky.
Počet hlasů: 4436
Odkaz na stránky jsem viděl/a na vizitce, plakátku, v novinách, ..
Počet hlasů: 4602
O stránce jsem se dozvěděl/a z doslechu.
Počet hlasů: 4336

obr PANORAMA:
Virtuální panoramatický snímek z obce Kladeruby nad Oslavou:

Virtuální panorama

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Boží Tělo 2008 - foto
obr Obec Kladeruby nad Oslavou patří do farnosti Mohelno (diecéze brněnská). Průvod ke slavnosti Těla a Krve Páně, který se uskutečnil 25.5.2008, byl sice v sousední obci Mohelno, ale protože Kladeruby js..
obr NÁMĚŠŤSKO:
Obec Kladeruby nad Oslavou je členem mikroregionu Náměšťsko..

Web mikroregionu

obr Odkazy
Kraj Vysočina
Portál veřejné správy ČR
Město Náměšť nad Oslavou
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Senorady
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

©2006-2020 Obec Kladeruby nad Oslavou. Publikační systém a webdesign ©2006-2020 Miroslav Patočka