Obec Kladeruby nad Oslavou
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky SLABOZRACÍ
Doporučujeme: e-Rádce Zpravodaj Dětský den Zlatý erb Ples Hasiči Pouť WAP info
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Zastupitelstvo
Formuláře
Veřejné zakázky
Volby
Zpravodaj
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Zámeček
Babylon
Fotografie
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Z kronik
Arch. fota
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Mládež
obr AKCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUALITY
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

Kraj Vysočina:

-dokumenty
-zprávy
-akce

Ostatní:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Diecéze

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

vysocina mesta-obce epusa portal.gov.cz

Opravné prostředky

Zpět..

Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují.


- Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení:

Možnosti přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení v přenesené i samostatné působnosti upravuje správní řád. Proti rozhodnutí ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní předpis jinou lhůtu. Odvolacím orgánem ve správním řízení je Okresní úřad (dále jen OkÚ), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat, je povinnou součástí správního rozhodnutí.

Dalšími možnostmi přezkoumání rozhodnutí ve správním řízení jsou obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení a přezkoumání soudem, které jsou upraveny ve správním řádu.- Opravné prostředky proti opatřením orgánů obce mimo správní řízení:


Opravné prostředky proti opatřením vydaným v samostatné působnosti

Při nápravě nesprávných opatření orgánů obce vydaných v samostatné působnosti se dozorčí oprávnění týká jen zákonnosti těchto opatření, nikoliv jiné nesprávnosti jako např. nepřiměřenosti, neúčelnosti, nevhodnosti apod. Nespokojený navrhovatel může žádat o přehodnocení rozhodnutí, podávat nová odůvodnění, případně podat žádost či stížnost k nadřízenému orgánu obce, např. starostovi nebo radě, na nové projednání věci však nemá právní nárok.

Starosta obce může pozastavit výkon opatření OÚ v samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné.

Je-li opatření orgánu obce v samostatné působnosti, na něž se nevztahuje správní řád, v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným na základě zákona, pozastaví výkon takového opatření OkÚ. Není-li náprava zjednána do 3 měsíců od pozastavení výkonu opatření, podá OkÚ žalobu k příslušnému krajskému soudu na zrušení tohoto opatření.

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, pozastaví OkÚ její výkon. Nezjedná-li zastupitelstvo nápravu samo do 3 měsíců od pozastavení jejího výkonu, podá přednosta OkÚ nebo zastupitelstvo kraje návrh na její zrušení Ústavnímu soudu.

Návrhy k nápravě nezákonných opatření obce v samostatné působnosti se podávají k OkÚ, lhůta není stanovena.


Opravné prostředky proti opatřením vydaným v přenesené působnosti

Dozor nad výkonem přenesené působnosti vykonává OkÚ, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zjišťuje soulad opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy, s usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního úřadu.

Opatření orgánu obce v otázkách přenesené působnosti, které je v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem, usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního úřadu, zruší OkÚ, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, ve lhůtě stanovené OkÚ.

Odporuje-li nařízení obce zákonu, pozastaví OkÚ jeho výkon. Nezjedná-li starosta obce nápravu do 3 měsíců od pozastavení jeho výkonu, může přednosta OkÚ nebo zastupitelstvo kraje podat návrh na jeho zrušení Ústavnímu soudu.

Návrhy k nápravě nesprávných opatření obce v přenesené působnosti se podávají k OkÚ, lhůta není stanovena.

Ing. Mgr. Miroslav Patočka

Obec Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou 36, 67575 Mohelno
telefon: 724 192 698 fax: 568 642 381
email: obec@kladerubynadoslavou.cz
podatelna: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

Úřední hodiny:
Úterý - 14:00-18:00
Sobota - 16:00-18:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
Rozpočtové opatření č.3/ ..
Schválený závěrečný účet ..
Pohotovost stomatologie č..
Dětský den 2019..
Pozvánka na veřejné zased..
Veřejná vyhláška UP Popův..
Dočasné uzavření prodejny..
Návrh Závěrečného účtu 2..
Lékařská pohotovost JE Du..
Pohotovost stomatologie č..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
Pozvánka na XVII. Společe..
Folkové prázdniny Náměšť ..
Pozvánka na ples 2012..
Nová panoramata..
Pozvánka na ples 2010..
Pozvánka na ples 2009..
Program zahájení roku sva..
Boží tělo 2008..
Doktorka má dovolenou..
Tříkrálová sbírka 2008..
obr ANKETA:
Jak jste se dozvěděli o nových webových stránkách obce Kladeruby nad Oslavou?

Vyhledával/a jsem název obce pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 6535
Vyhledával/a jsem jiné klíčové slovo pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 4358
Kliknutím na odkaz z některé jiné webové stránky.
Počet hlasů: 4436
Odkaz na stránky jsem viděl/a na vizitce, plakátku, v novinách, ..
Počet hlasů: 4602
O stránce jsem se dozvěděl/a z doslechu.
Počet hlasů: 4336

obr PANORAMA:
Virtuální panoramatický snímek z obce Kladeruby nad Oslavou:

Virtuální panorama

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Boží Tělo 2008 - foto
obr Obec Kladeruby nad Oslavou patří do farnosti Mohelno (diecéze brněnská). Průvod ke slavnosti Těla a Krve Páně, který se uskutečnil 25.5.2008, byl sice v sousední obci Mohelno, ale protože Kladeruby js..
obr NÁMĚŠŤSKO:
Obec Kladeruby nad Oslavou je členem mikroregionu Náměšťsko..

Web mikroregionu

obr Odkazy
Kraj Vysočina
Portál veřejné správy ČR
Město Náměšť nad Oslavou
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Senorady
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

©2006-2020 Obec Kladeruby nad Oslavou. Publikační systém a webdesign ©2006-2020 Miroslav Patočka