Obec Kladeruby nad Oslavou
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky SLABOZRACÍ
Doporučujeme: e-Rádce Zpravodaj Dětský den Zlatý erb Ples Hasiči Pouť WAP info
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Zastupitelstvo
Formuláře
Veřejné zakázky
Volby
Zpravodaj
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Zámeček
Babylon
Fotografie
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Z kronik
Arch. fota
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Mládež
obr AKCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUALITY
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

Kraj Vysočina:

-dokumenty
-zprávy
-akce

Ostatní:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Diecéze

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

vysocina mesta-obce epusa portal.gov.cz


Povinné informace dle zákona:
1. Oficiální název:
Obec Kladeruby nad Oslavou
2. Důvod a způsob založení :
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Kladeruby nad Oslavou je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Kladeruby nad Oslavou vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Obec s rozšířenou působností: Náměšť nad Oslavou
Obec s pověřeným obecním úřadem: Náměšť nad Oslavou
3. Organizační struktura:
-Zastupitelstvo obce
-Starosta
-Místostarosta
-Finanční výbor
-Kontrolní výbor

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Zastupitelstvo volí starostu, místostarostu a členy finanční a kontrolní komise.

Seznam organizací - Nejsou žádné organizace zřizované obcí nebo jinak pravidelně navázané na rozpočet obce.

4. Kontaktní informace:
(4.1) - Kontaktní poštovní adresa:

Obec Kladeruby nad Oslavou
Kladeruby nad Oslavou 36
67575 Mohelno

(4.2) - Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Jiné úřadovny povinný subjekt nemá.

(4.3) - Úřední hodiny:

Út - 14:00-18:00
So - 16:00-18:00

(4.4) - Telefonní čísla:

724 192 698

(4.5) - Čísla faxu:

568 642 381

(4.6) - Adresa internetové stránky:

www.kladerubynadoslavou.cz

(4.7) - Adresa e-podatelny:

podatelna@kladerubynadoslavou.cz

(4.8) - Další elektronické adresy:

obec@kladerubynadoslavou.cz

5. Případné platby můžete poukázat:
Číslo účtu obce: 16224-711/0100
6. IČO:
00377601
7. DIČ:
Obec Kladeruby nad Oslavou není plátce DPH.
8. Dokumenty:
(8.1) - Seznamy hlavních dokumentů
(8.2) - Rozpočet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti o informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Kladeruby nad Oslavou zveřejňuje informace následujícími způsoby:

- na úřední desce – naproti budově úřadu
- na internetové úřední desce na adrese: www.kladerubynadoslavou.cz

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně lze požádat:
- telefonicky
- osobně (na obecním úřadě v úřední hodiny)
Písemně lze požádat:
- poštou
- faxem
- osobně předáním písemné žádosti na obecním úřadě
Elektronickou formou:
- poslat žádost e-mailem: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání můžete podat:
- osobně na obecním úřadě
- poštou na adresu obecního úřadu
- emailem: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

Pro příjem žádostí na technických nosičích dat jsou podporovány následující : DVD, CD, FDD a formáty PDF, DOC, HTML, TXT a RTF.

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z podání musí být zřejmý předmět žádosti a kdo ji činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

11. Opravné prostředky:
Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují. Více viz:

Opravné prostředky

12. Formuláře:
Formuláře obecního úřadu ke stažení:

Formuláře obce Kladeruby nad Oslavou

Různé další formuláře http://www.form.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
Pro rady v řešení životních situací poskytuje obec Kladeruby nad Oslavou aplikaci: 

e-RÁDCE
14. Nejdůležitější předpisy:
(14.1) - Nejdůležitější používané předpisy
(14.2) - Vydané právní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

(15.1) - Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je bezplatné, pouze v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání může obec požadovat úhradu mzdových nákladů. Mzdové náklady: 100,- Kč za každou započatou hodinu práce.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně úřadu obce nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace, a to na základě výzvy. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí poskytované informace.

(15.2) - Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy:
(16.1) - Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

(16.2) - Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

17. Výroční zprávy za poslední dva roky:
- počet podaných žádostí o informace - 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

- Výroční zprávy

Obec Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou 36, 67575 Mohelno
telefon: 724 192 698 fax: 568 642 381
email: obec@kladerubynadoslavou.cz
podatelna: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

Úřední hodiny:
Úterý - 14:00-18:00
Sobota - 16:00-18:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
Dočasné uzavření prodejny..
Návrh Závěrečného účtu 2..
Lékařská pohotovost JE Du..
Pohotovost stomatologie č..
Pohotovost stomatologie k..
Veřejná vyhláška..
Rozpočtové opatření č.2..
Usnesení vlády České repu..
Závěrečný účet obce za ro..
Oznámení o zveřejnění dok..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
Pozvánka na XVII. Společe..
Folkové prázdniny Náměšť ..
Pozvánka na ples 2012..
Nová panoramata..
Pozvánka na ples 2010..
Pozvánka na ples 2009..
Program zahájení roku sva..
Boží tělo 2008..
Doktorka má dovolenou..
Tříkrálová sbírka 2008..
obr ANKETA:
Jak jste se dozvěděli o nových webových stránkách obce Kladeruby nad Oslavou?

Vyhledával/a jsem název obce pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 6453
Vyhledával/a jsem jiné klíčové slovo pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 4288
Kliknutím na odkaz z některé jiné webové stránky.
Počet hlasů: 4366
Odkaz na stránky jsem viděl/a na vizitce, plakátku, v novinách, ..
Počet hlasů: 4527
O stránce jsem se dozvěděl/a z doslechu.
Počet hlasů: 4260

obr PANORAMA:
Virtuální panoramatický snímek z obce Kladeruby nad Oslavou:

Virtuální panorama

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Den matek 2010
obr Děti z naší vesnice si pro maminky připravily krásný program. Také nechyběla pohádka, Sněhurka a sedm trpaslíků...
obr NÁMĚŠŤSKO:
Obec Kladeruby nad Oslavou je členem mikroregionu Náměšťsko..

Web mikroregionu

obr Odkazy
Kraj Vysočina
Portál veřejné správy ČR
Město Náměšť nad Oslavou
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Senorady
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

©2006-2020 Obec Kladeruby nad Oslavou. Publikační systém a webdesign ©2006-2020 Miroslav Patočka