Obec Kladeruby nad Oslavou
Obecní úřad: Povinné informace Úřední deska Životní situace Úřady Vyhlášky SLABOZRACÍ
Doporučujeme: e-Rádce Zpravodaj Dětský den Zlatý erb Ples Hasiči Pouť WAP info
obr OBEC
Úřední deska
Zápisy
Úřady
Vyhlášky
Výroč. zprávy
Rozpočet
Zastupitelstvo
Formuláře
Veřejné zakázky
Volby
Zpravodaj
Ostatní
obr OKOLÍ
Řeka Oslava
Zámeček
Babylon
Fotografie
obr HISTORIE
Historie
Mapy
Z kronik
Arch. fota
obr SPOLKY
Myslivci
Hasiči
Rybáři
Mládež
obr AKCE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr AKTUALITY
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
obr KNIHOVNA
Informace
Aktuality
Nové knihy
obr INZERCE
Firmy
Občané
obr e-RÁDCE
ŽIVOTNÍ SITUACE

PDA verze
Slabozrací
Popis rádce

obr APLIKACE
e-Rádce Panorama
obr REGiONY
Aktuální články z regionálních zdrojů:

Kraj Vysočina:

-dokumenty
-zprávy
-akce

Ostatní:

IDS
Ivančice
Senorady
Jižní Mor.
Vysočina
Brno
Třebíč
Diecéze

obr CÍRKEV
Katolická farnost Mohelno

Liturgie:
Dnešní
Nedělní
Svátek

Biskupství

obr TECHNICKÉ

Valid RSS Soutěžíme o Zlatý erb

obr ODKAZY

vysocina mesta-obce epusa portal.gov.cz

Pozvánka na valnou hromadu svazku VAK Třebíč
VYVĚŠENO DNE: 03.06.2020 SŇATO DNE:19.6.2020
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 02.06.2020
V ambulanci MUDr.Jedličky se v pátek 5.6.2020 nebude ordinovat. Gynekologická ambulance Náměšť a Mohelno od 1.6. znovu ordinuje bez omezení, kromě pátků. Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 4.6. v 10 hodin prodávat mladé kuřice,slepice,kohouty,brojlerová kuřata,housata,káčata a krmivo pro drůbež a králíky.
Obec Senorady

Svazek obcí pro komunální služby Třebíč - valná hromada
VYVĚŠENO DNE: 27.05.2020 SŇATO DNE:16.6.2020
Obec Senorady

COVID-19/Koronavirus - aktuální důležité informace
Vážení občané, v této sekci naleznete vždy nejaktuálnější informace týkající se zamezení šíření COVID-19 Důležité informace k opatření přijatých vládou naleznete také v sekci BEZPEČNOST, také v odkazu níže Aktuálně 26.05.2020 Plán uvolňování opatření v souvislosti s Covid-19: 25. května 2020 Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory) Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren) Taxislužby (dosud nepovolené) Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing) Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek Kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován) Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku Další včetně opatření v cestovním ruchu Svatby za specifických hygienických podmínek Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor) Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy. Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě. Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu. Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči). Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.). Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit. Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci. Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení. Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách. Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny. Tělesná výchova není povolena. Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let). MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek. ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace Nejdříve od 1. června 2020 Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách. Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin. Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek. Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace. --------------------------- od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do dvou let věku, řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle; Pokud někdo ze seniorů potřebuje nutně vypomoct se zajištěním základních potřeb, kontaktujte prosím obecní úřad, případně na webové adrese https://koronavirus.jmk.cz/ (v odkazu níže) v sekci sociálních služeb naleznete odkaz na dobrovolnické organizace, které nabízí svoji pomoc. - ordinace Dr. Jedličky prosí o dodržování rozpisu ordinačních hodin následovně: 7.00-7:30 - pac. objednaní na odběry 7:30-10:00 - pacienti od 65 let a výše 10:00-12:00 - pacienti do 65let - na koho z občanů se dosud nedostala šitá látková rouška, které pro vás ochotně šijí senoradské švadlenky a maminky, může zavolat či zaslat textovou zprávu na tel. č. 601 601 291 (starostka). Pokusíme se vám doručit. Uveďte své jméno, číslo popisné a počet členů vaší domácnosti. Roušky jsou určeny k opakovanému použití. Je nutné je po použití vyvařit a vyžehlit. Pokud používáte roušky jednorázové, po použití je můžete zabalit do igelitového sáčku a vhodit do komunálního odpadu.
Obec Senorady

Projekt pro seniory
Obec Senorady

Informace JE Dukovany
Obec Senorady

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
VYVĚŠENO DNE: 18.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Veřejná vyhláška-návrh Aktualizace č.2 Zásad úz.rozvoje Jmk
VYVĚŠENO DNE: 18.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 11.05.2020
V ambulanci MUDr.Jedličky se od 11.5.2020 bude ordinovat každý den dle obvyklých ordinačních hodin před vyhlášením nouzového stavu. Sběr a svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 16.5. u hasičky od 10.10.-10.30 hodin.
Obec Senorady

Rozpočtové opatření č.3
VYVĚŠENO DNE: 07.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Veřejná vyhláška
VYVĚŠENO DNE: 07.05.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Dětský den v Senoradech
Oznamujeme všem rodičům, dětem, prarodičům a příznivcům dětského dne v Senoradech, že vzhledem k okolnostem souvisejícím s šířením nákazy a dosud přijatým opatřením, se akce "Dětský den" v letošním roce neuskuteční. Věříme, že v příštím roce se na této oblíbené akci sejdeme opět v hojném počtu a o to více si Den dětí všichni užijeme. Za pochopení děkují pořadatelé
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 29.04.2020
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 30.4. v 10:00 hodin prodávat: kuřice,kohouty,roční slepice,brojlerová kuřata, káčata,housata,krůty, krmivo pro drůbež a králíky. Gynekologická ordinace MUDr.Žažová v Mohelně nebude ordinovat do odvolání. Ordinace v Náměšti: pondělí, úterý, čtvrtek od 7-12 hodin
Obec Senorady

Zápis žáků do MŠ v Nové Vsi
Obec Senorady

Veřejná vyhláška
VYVĚŠENO DNE: 28.04.2020 SŇATO DNE:28.5.2020
Obec Senorady

Záměr vkladu majetku do Svazku VAK
VYVĚŠENO DNE: 28.04.2020 SŇATO DNE:14.5.2020
Obec Senorady

Záměr propachtovat pozemek
VYVĚŠENO DNE: 28.04.2020 SŇATO DNE:14.5.2020
Obec Senorady

Záměr prodeje pozemku
VYVĚŠENO DNE: 28.04.2020 SŇATO DNE:14.5.2020
Obec Senorady

Závěrečný účet za rok 2019 - návrh
VYVĚŠENO DNE: 24.04.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Dražební vyhláška
VYVĚŠENO DNE: 17.04.2020 SŇATO DNE:18.5.2020
Obec Senorady

Pozvánka na 15.zasedání zastupitelstva
VYVĚŠENO DNE: 14.04.2020 SŇATO DNE:23.4.2020
Obec Senorady

Informace ke spuštění sirén 12.4.2020
Informujeme občany, že 12.4.2020 ve 22:44 hodin byly operačním střediskem spuštěny sirény za účelem svolání členů JSDH k zásahu v údolí.
Obec Senorady

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
VYVĚŠENO DNE: 08.04.2020 SŇATO DNE:12.5.2020
Obec Senorady

Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
VYVĚŠENO DNE: 06.04.2020 SŇATO DNE:31.12.2022
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 03.04.2020
Ordinace MUDr. Jedličky v Mohelně je omezena v době od 6.4. do 10.4.Ordinační hodiny jsou v úterý 7.4. a ve čtvrtek 9.4.od 7.30 - 12.00 hodin.Od 7.00-7.30 odběry, 7.30-10.00 pacienti od 65 let a výše, 10.00 - 12.00 pacienti do 65 let. Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě nedávejte do tříděného sběru. Pokud nejste nakaženi ani v nařízené karanténě - nakládejte se svými odpady jako doposud - třiďte tak, jak jste zvyklí.Všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.
Obec Senorady

Svazek obcí pro komunální služby Třebíč
Rozpočtové provizorium na rok 2020 VYVĚŠENO DNE: 01.04.2020 SŇATO DNE:
Obec Senorady

Zápis dětí k povinné školní docházce
Základní škola Mohelno oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat od 1. 4. do 17. 4. 2020. Bližší informace najdete na webových stránkách školy - www.zsmohelno.cz
Obec Senorady

Rozpočtové opatření č.2
VYVĚŠENO DNE: 27.03.2020 SŇATO DNE:31.12.2020
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 26.03.2020
Medkramo s.r.o. ordinace praktického lékaře v Mohelně bude v týdnu od 30.března do 3. dubna otevřena v pondělí,úterý a čtvrtek od 7 - 12 hod. Prosíme o dodržování rozpisu: 7.00 - 7.30 hod pacienti na objednané odběry 7.30. - 10 hod. pacienti od 65 let a výše 10 - 12 hod. pacienti do 65 let Během této omezené ordinační doby budou ošetření pouze pacienti s akutními problémy!
Obec Senorady

HLÁŠENÍ 24.03.2020
Od pondělí 23.3.2020 změna otevírací doby na poště Mohelno Pondělí - pátek od 8:00 - 11:00 hod. od 13:30 - 16:00 hod. klienti nad 65 let - obsluha vymezena od 8:00-9:00 hod.
Obec Senorady

Obec Kladeruby nad Oslavou

Kladeruby nad Oslavou 36, 67575 Mohelno
telefon: 724 192 698 fax: 568 642 381
email: obec@kladerubynadoslavou.cz
podatelna: podatelna@kladerubynadoslavou.cz

Úřední hodiny:
Úterý - 14:00-18:00
Sobota - 16:00-18:00

Podpůrné programy:

Zde jsou zdarma ke stažení čtečky formátů, ve kterých jsou publikovány dokumenty na stránkách, a podpůrné programy, které jsou potřeba ke spouštění aplikací na internetu:

obr obr obr obr obr obr obr obr obr obr

 

obr VYHLEDÁVÁNÍ:
obr ZOBRAZENÍ:
Verze pro slabozraké
Mapa stránek
Přístupnost webu
Stručné info o obci
WAP (info)
RSS kanál
obr NAPOSLEDY VLOŽENO:
Dočasné uzavření prodejny..
Návrh Závěrečného účtu 2..
Lékařská pohotovost JE Du..
Pohotovost stomatologie č..
Pohotovost stomatologie k..
Veřejná vyhláška..
Rozpočtové opatření č.2..
Usnesení vlády České repu..
Závěrečný účet obce za ro..
Oznámení o zveřejnění dok..
obr AKUALITY (NEJNOVĚJŠÍ):
Pozvánka na XVII. Společe..
Folkové prázdniny Náměšť ..
Pozvánka na ples 2012..
Nová panoramata..
Pozvánka na ples 2010..
Pozvánka na ples 2009..
Program zahájení roku sva..
Boží tělo 2008..
Doktorka má dovolenou..
Tříkrálová sbírka 2008..
obr ANKETA:
Jak jste se dozvěděli o nových webových stránkách obce Kladeruby nad Oslavou?

Vyhledával/a jsem název obce pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 6453
Vyhledával/a jsem jiné klíčové slovo pomocí vyhledávače (Seznam, Google,..)
Počet hlasů: 4288
Kliknutím na odkaz z některé jiné webové stránky.
Počet hlasů: 4366
Odkaz na stránky jsem viděl/a na vizitce, plakátku, v novinách, ..
Počet hlasů: 4527
O stránce jsem se dozvěděl/a z doslechu.
Počet hlasů: 4260

obr PANORAMA:
Virtuální panoramatický snímek z obce Kladeruby nad Oslavou:

Virtuální panorama

obr VÝBĚR Z ČLÁNKŮ:
Ples 2010
obr Na letošním plese nám hrála skupina los Valos. Tato skupina hraje na všech zábavách u nás, taková "tradice". Účast na plese se nezlepšila. Doufali jsme, že občany nalákáme bohatou tombolou, ..
obr NÁMĚŠŤSKO:
Obec Kladeruby nad Oslavou je členem mikroregionu Náměšťsko..

Web mikroregionu

obr Odkazy
Kraj Vysočina
Portál veřejné správy ČR
Město Náměšť nad Oslavou
Město Ivančice
Město Brno
Farnost Mohelno
Obec Senorady
IDS JMK
Portál Evropské unie
Portál justice
Min. pro místní rozvoj ČR
Min. zemědělství ČR
Min. zdravotnictví ČR
Min. školství ČR
Min. práce a soc. věcí ČR
Min. kultury ČR
Min. financí ČR
Min. vnitra ČR
Min. živ. prostředí ČR
obr RSS KANÁL
Pomocí čteček RSS kanálů můžete číst i aktuality z naší obce. Odkaz na validovaný RSS 2.0 kanál:

RSS kanál

©2006-2020 Obec Kladeruby nad Oslavou. Publikační systém a webdesign ©2006-2020 Miroslav Patočka