Obec Kladeruby nad Oslavou
Kladeruby nad Oslavou

Úterý: 14:00-18:00

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

Informace zde

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 • zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • nař. vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Datum vložení: 17. 11. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 7. 2020 14:28

Život v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 27 °C 15 °C
pátek 19. 7. polojasno 28/16 °C
sobota 20. 7. zataženo 28/18 °C
neděle 21. 7. jasno 29/17 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Rok 1954. První kombajn v obci. Uprostřed předseda JZD J.Doležal a vedle něj návštěva z Indie!

Podněty k webovým stránkám obce zasílejte prosím na v.veleba@gmail.com

 • buková alej
 • lovecký zámeček
 • řeka oslava
 • chko

O obci

Obec Kladeruby nad Oslavou je v písemných pramenech uváděna poprvé v roce 1368. V té době se nazývala Kladoruby. Název byl odvozen od zaměstnání původních osadníků, kteří byli dřevorubci neboli rubači klád. Do roku 1913 se všeobecně užívalo názvu Kladoruby.

Nejbližší historickou památkou je lovecký zámeček na Vlčím kopci vystavěný v letech 1829-1830 Jindřichem Vilémem Haugwitzem. Ten ho vlastnil až do roku 1945. Dále patří mezi památky na katastru Kladerub rozhledna Babylon (491 m nad mořem) na Zeleném kopci z roku 1831.

V místních lesích se nachází památník posledního střeleného jelena v panství. Od zámečku na Vlčím kopci vedla tzv. Anina cesta, která vedla k zámku v Náměšti nad Oslavou a křížila řeku Oslavu.